Imię: Abraham Nazwisko: Feinstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham
  • Feinstein
  • Zam. Żelazna 85, urzędnik, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 143]