Imię: Nieznane Nazwisko: Fastag

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fastag
  • Firma przy Niskiej 39. Sprzedał przez Transferstelle 1000 kg miedzianych i mosiężnych odpadków.

  • handel
  • przed czerwcem 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 6]