Imię: Józef Nazwisko: Fajntuch

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Fajntuch
  • Feintuch
  • Adwokat. Podobwodowy II Rejonu SP. Zam. Grzybowska 29.-lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 139,, 140,, AAN-27,, s.4,, 15]