Imię: Nieznane Nazwisko: Fajnsztajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fajnsztajn
  • Z-ca dowódcy 1 plutonu SP w rejonie śmiała .

  • policja żydowska
  • czerwiec 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 137,, AAN-27,, s.8]