Imię: Nieznane Nazwisko: Fajnstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fajnstein
  • Grupowy Rejnonu SP, pełnił służbę w rejonie Gmina. -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 138,, AAN-27,, s.11]