Imię: Fiszel Nazwisko: Fajgenblat

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fiszel
  • Fajgenblat
  • wojenny milioner, przew. Samopomocy robotników szopu Brauera

  • bogaci
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,252