Imię: Izrael Ezechiel Nazwisko: Faiartag

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael Ezechiel
  • Faiartag
  • Zam. Dzielna 27, księgowy, urzędnik 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 131]