Imię: Adam Nazwisko: Fels

Pochodz z kupieckiej rodziny .Przedstawiciel komisji radców w Służbach Porządkowych, pełnił rolę nieokreśloną, praco...