Imię: Berek Dawid Nazwisko: Erlich

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Berek Dawid
  • Erlich
  • Zam. Ogrodowa 52. Przemysłowiec. Urzędnik 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 125]