Imię: Fajga Nazwisko: Engelman

  • TAK
  • Kobieta
  • Fajga
  • Engelman
  • listop. 41(??)
  • Warszawa
  • Złapana po str. aryjskiej, zmarła w areszcie z wycieńczenia.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]