Imię: Wolf Berek Nazwisko: Elencwajg

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Wolf Berek
 • Elencwajg
 • 1877-06-16
 • 1941-11-07
 • Chmielnik
 • Warszawa
 • Syn Gabryela Borucha i Chai-Łai Pieszewskiej. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. O uznanie za za zmarłego wystąpił z wnioskiem adwokat Nuchim Elencwajg.

 • po wojnie
 • Oficjalny urzędowy dziennik wydawany przez premiera Rzeczpospolitej od 1918 r. (z przerwą od 1940 do 1945). W Monitorze Polskim publikowano akty prawne i orzeczenia sądowe. Publikacje w nim zawarte nie są źródłem praw. Po wojnie w Monitorze ogłaszano m. in. sprawy spadkowe i uznanie za zmarłego.

 • 3