Imię: Chana Nazwisko: Dżygan

  • TAK
  • Kobieta
  • Chana
  • Dżygan
  • ok. 1900
  • zam. na punkcie Gęsia 7a, na pocz. marca 42r. skierowana do szpitala z powodu duru.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]