Imię: Miriam Nazwisko: Dzięcioł

  • TAK
  • Kobieta
  • Miriam
  • Dzięcioł
  • lat 15, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 29]