Imię: Szmul Nazwisko: Dykfert

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szmul
  • Dykfert
  • 1942?
  • Treblinka?
  • Aresztowany za sprawę futer (przemyt lub podobne), osadzony na Gęsiej, wywieziony do Treblinki marzIkwiec 42r.

  • więzienie
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]