Imię: Henoch Nazwisko: Dunkielman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henoch
  • Dunkielman
  • Zam. Mylna 9, handlowiec, z-ca kierownika V rewiru w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 118]