Imię: Krzysztof Nazwisko: Dunin-Wąsowicz

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Krzysztof
 • Dunin-Wąsowicz
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Związany z grupą "Płomienie" i SOB. Miał kontakty z Bundem, pomógł Artymowiczowi w ukrywaniu się w Warszawie. Co miesiąc zanosił mu osobiście zapomogę.
  Współpracował z prasa podziemną, z "Żołnierzem rewolucjonistą" i "Biuletynem Wewnętrznym SOB".

 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Relacja Janiny Dunin-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 203-204