Imię: Ewa Nazwisko: Drajer

  • TAK
  • Kobieta
  • Ewa
  • Drajer
  • Osadzona na Gęsiej, sądzona 26-03-42, skazana na 5 lat więzienia.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]