Imię: Nieznane Nazwisko: Donath

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Donath
  • 04.43
  • Warszawa
  • Jeden z kierowników w szopie Toebbensa, w czasie powstania z żoną na terenie posesji fabrycznej - zastrzelony

  • bogaci
  • 5,14,