Imię: Nieznane Nazwisko: Domb

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Domb
  • Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydz. Zaopatrywania, członek Komisji Rozdzielczej i Zakupów w tym wydziale - grudzień 41r.

  • urzędnicy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 91, s. 3, 24