Imię: Fiszel Nazwisko: Dawny

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fiszel
  • Dawny
  • Zam. Nowolipie 14a, biuralista, kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 112]