Imię: Josek Nazwisko: Dawidowicz

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Josek
 • Dawidowicz
 • 0k. 1918
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • z Żuromina, zmarł z głodu na punkcie Muranowska 17

 • bogaci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]