Imię: Chaim Nazwisko: Dawidowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaim
  • Dawidowicz
  • Zam. Elektoralna 35. Technik włókienniczy. Kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 111]