Imię: Nieznane Nazwisko: Dargielowa

  • TAK
  • Kobieta
  • Dargielowa
  • kierowniczka biura RGO na Widok 10. W czerwcu-lipcu 44 zarejestrowała papierosiarzy w RGO jako polskie sieroty, załatwiła im kartki na obiady

  • Polacy
  • 92