Imię: Aleksandra Nazwisko: Dargielowa

 • NIE
 • Kobieta
 • Aleksandra
 • Dargielowa
 • Polak
 • wyższe
 • w mieszkaniu
 • Przed wojną kierowniczka szkoły na Wrzesińskiej 2 (?). W jej szkole pracowali nauczyciele Żydzi. Kiedy ich usunięto ze szkoły mówiła: *nie martwcie się, póki my będziemy mieć chleb, i wy go mieć będziecie*. W czasie wojny kierowniczka biura RGO na Widok 10, w 9 Komisji Okręgowej Opieki nad Dziećmi. Przyjęła do pracy Natalię Danielowa, Żydówkę która wyszła z getta, nauczycielkę w przedwojennej szkole. Danielowa zamieszkała u niej?. W czerwcu-lipcu 44 zarejestrowała papierosiarzy w RGO jako polskie sieroty, załatwiła im kartki na obiady.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • dzieci, inna pomoc, pomoc długotrwała, RGO