Imię: Chana Nazwisko: Dancygier

  • TAK
  • Kobieta
  • Chana
  • Dancygier
  • ok. 1927
  • mieszka na punkcie Gęsia 7, na pocz. marca 42r. skierowana do szpitala z powodu duru plamistego

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]