Imię: Nieznane Nazwisko: Czerwiński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Czerwiński
  • Przewodniczący Wydz. Pomocy Doraźnej Gminy.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 10]