Imię: Nieznane Nazwisko: Czerwiński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Czerwiński
  • kierował Biurem Pośrednictwa Mieszkaniowego

  • Judenrat
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • 38