Imię: Jan Nazwisko: Czerniaków

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Czerniaków
 • Jaś
 • 1942-07-18
 • 1914
 • Kirgizja
 • Jedyny syn Czerniakowa. Z wykształcenia był prawnikiem-ekonomistą. Po wyjściu z Warszawy (w listopadzie 1939) przebywał we Lwowie (u działaczki społecznej Klaftenowej, z którą w swoim czasie Czerniaków współpracował na polu szkolnictwa zawodowego), a z chwilą wybuchu wojny między Niemcami i Sowietami uszedł w głąb ZSRR. Zmarł 18 lipca 1942 r. w Kirgizji, mając 28 lat. 11.09.39 - Jaś po stójce pod kulami prowadzi ślepca do domu.21.09.39 - Rano bomba w Komisariacie XI, w którym jesteśmy ja i J[aś].22.09.39 - Dziś Sądny dzień - naprawdę sądny. Całą noc kanonada. J[aś] na służbie od 4 w nocy do 8 rano. 24.09.39 - Na dom, w którym mieszkamy, padły 4 bomby zapalające i szrapnel. J[aś] je gasił piaskiem. 29.09.39 - J[aś] nosze - Nieboszczyk uciekł z noszy. 12.11.39 - W domu samotność i ponuro. [Jan opuścił W-wę i udał się na tereny objęte przez ZSSR - przyp.] 24.12.39 - Jedyny promień list od J[asia]. 16.02.40 - J[aś] całuje nasze fotografie. 23.03.40 - W domu żona zapłakana - list od J[asia] bardzo czuły i pełen tęsknoty.17.05.40 - Od J[asia] wiadomość - dziecko w drodze. [nie przyjechał do W-wy]26.05,40 - Urodziny J[asia] bez J[asia]. 2.06.40 - Myślę o Jasiu. Proust powiada w

 • inteligencja
 • Czerniaków, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 46 i nts.