Imię: Adam Nazwisko: Czerniakow

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Czerniakow
  • Prezes Gminy żydowskiej. Przed I wojną zorganizował Wydział Drobnego Handlu w Związku Kupców (warszawskich). W czasie wojny pracował w Mi. Robót Publicznych, a nast. w Joincie. Przeszedł do organizowanego przez Joint Banku dla Spółdzielni. Za pieniądze tegoż Jointu [sic] zakłada własną fabrykę. Z powodu inflacji i własnej nieudolności [sic] plajtuje.Powraca do Zw. Kupców. Uzyskuje dzięki przypadkowi z dalszego miejsca fotel senacki, mandat zresztą szybko wygasł [sic]. Przez długie lata dyrektor PT Handlu Kompensacyjnego, za to otrzymuje kilka orderów (m. in. rumuński). Przez uzyskane w PTKomp. stosunki dostaje się do Gminy za czasów Mayzla. Podczas bombardowania nawiedza [sic] Starzyńskiego, powołuje się na stosunki i uzyskuje zlecenie objęcie prezesury Gminy żyd.

  • Judenrat
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 1,10,, 49]