Imię: Adam Nazwisko: Czerniaków

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Adam
 • Czerniaków
 • 1942-07-23
 • 1880
 • 1942
 • Inżynier chemik, działacz oświatowy i społeczny, pedagog, publicysta, radny m. st. Warszawy, zastępca prezesa Gminy Żydowskiej w W-wie. Od 23-09-39 prezes Gminy, mianowany przez Starzyńskiego. Od 4-10-39 prezes Judenratu - z nadania okupantów. 23-07-42 Niemcy żądali od niego podpisania zgody na deportację 10.000 Żydów dziennie: odmówił. Popełnił samobójstwo.

 • działacze
 • W serdecznych stosunkach z Korczakiem. J.K. przemówił nad jego grobem: Bóg Ci powierzył godność Twego Narodu i Bogu Ty godność tę przekazujesz" /z listu Felicji Czerniakowowej do dr. H.Szoszkiesa, 18-02-46. W "´dama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego", W-wa 1983, s. 364/.

 • 76, 121 p