Imię: Adam Nazwisko: Czerniakow

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Czerniakow
  • prezes Gminy

  • Judenrat
  • ocena samobójstwa

  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [221]