Imię: Adam Nazwisko: Czerniaków

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Czerniaków
  • prezes Judenratu w Warszawie

  • Judenrat
  • 116; Gut/Ż,53,80-81,