Imię: Henryk Nazwisko: Czapski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Henryk
 • Czapski
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polak
 • Był kierownikiem w sklepie galanterii skórzanej na Marszałkowskiej, Braci Howil. Kiedy do Bogusława Howila przyszedł, po wyjściu z getta, Jerzy Lando, Czapski był jedyną osobą, poza Bogumiłem, która znała pochodzenie Jerzego. Howil prosił Czapskiego o opiekę nad Jerzym.

 • wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc