Imię: Stanisław Nazwisko: Czapliński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Czapliński
  • Po objęciu urzędu przez Szeryńskiego zostaje jego adiutantem. Asystent Szeryńskiego od spraw personalnych. Zajmuje się także aprowizacją zarządu S.P. Otrzymuje nielegalne przydziały cukru.

  • policja żydowska
  • Jowialny fotograf amator, miłośnik alkoholu i dobrego jedzenia.

  • Adler, Stanisław, ,