Imię: Marceli Nazwisko: Czapliński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Marceli
  • Czapliński
  • Adjutant komendanta SP. -kwiec. 41; Podobwodowy w Wydz. Gospodarczym SP.

  • bogaci
  • kwiec. 41

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 105,, 106,, 107,, AAN-27,, s.4]