Imię: Mieczysław Nazwisko: Czaczkies

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Czaczkies
  • Adwokat, członek SP -kwiec. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 104]