Imię: Mozes Nazwisko: Czackis

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mozes
  • Czackis
  • Podobwodowy w kancelarii SP -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 103,, AAN-27,, s.4]