Imię: Natan Nazwisko: Cypin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Natan
  • Cypin
  • Zam. Nowolipie 12. Administrator. Grupowy II Rejonu SP.-lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 100,, AAN-27,, s.15]