Imię: Jan Nazwisko: Cybulski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Cybulski
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polak
 • Polak. Podczas wojny poznał, ukrywające się u jego brata, Idlę i Bertę Helcman. Zakochała się w Bercie. Wziął z nią ślub kościelny i obie, matka i córka, mieszkały u niego do końca wojny. Dla matki, Idly, która miała zły wygląd i źle mówiła po polsku, zrobił w mieszkaniu specjalną kryjówkę.

 • powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa