Imię: Jakób Nazwisko: Cwilich

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakób
  • Cwilich
  • Zam. Dzielna 46. Urzędnik Gminy. Wielokrotnie widywany jak asystował przy rekwizycji składów żydowskich. Zapewne agent Gestapo.stycz. 41

  • Judenrat, kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 98]