Imię: Ignacy Nazwisko: Cwajfus

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ignacy
  • Cwajfus
  • Zam. Elektoralna 32. Przedstawiciel handlowy. Kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 96]