Imię: Pejsach Nazwisko: Cukierman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Pejsach
  • Cukierman
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Muranowska13, inkasent ŻTOS, zastrzelony

  • opieka
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]