Imię: Ben-Zion Nazwisko: Chilinowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ben-Zion
  • Chilinowicz
  • publicysta i literat, współpracownik warszawskiego dziennika żydowskiego "Moment", czynił wspólnie z Czerniakowem starania o założenie nowej gazety, niezależnej od kolaboranckiej "Gazety Żydowskiej".

  • inteligencja
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 222