Imię: Ben Cijon Nazwisko: Chilinowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ben Cijon
  • Chilinowicz
  • Przyjaciel Jehoszuy Perle u którego ten zatrzymał się po powrocie do W-wy, ze Lwowa,jesienią 1941r.

  • wokół autora
  • .str.326