Imię: Salomon Nazwisko: Chaskielewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Salomon
  • Chaskielewicz
  • 1878-12-15
  • Warszawa
  • w getcie warszawskim 1940-42, potem strona aryjska, po wojnie w Warszawie

  • Rejestr ocalałych Żydów