Imię: Nieznane Nazwisko: Chanarin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chanarin
  • 1941?
  • Warszawa?
  • rentgenolog, zarejestrował się podczas akcji rejestracji do Palestyny i Ameryki. Osadzony na Pawiaku znalazł się- jak fama głosi - w grupie roztrzelanych, wraz z żoną dzieckim

  • lekarze
  • miał gabinet rentgenologiczny u T. Szymela - Szymkiewicz s. 132

  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [212]