Imię: Stanisław Nazwisko: Chajkin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Chajkin
  • Były urzędnik Gminy, agent Gestapo (lip. 41?)

  • kolaboracja, Judenrat
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 89]