Imię: J. Nazwisko: Chain

  • TAK
  • Mężczyzna
  • J.
  • Chain
  • Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42). W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ. Odpowiedzialny za opiekę sanitarno-lekarską nad punktami dla uchodźców.

  • lekarze, opieka
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 92, s. 3, 21