Imię: Jankiel Nazwisko: Chaimowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jankiel
  • Chaimowicz
  • 1941
  • Warszawa
  • lat 60, złapany po aryjskiej stronie, sądzony 28-11-41. Zmarł w areszcie z wycieńczenia.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]