Imię: Mieczysław Nazwisko: Centnerszwer (12)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) Mężczyzna
 • (1) Mieczysław , (5) Mieczysław , (6) Mieczysław , (11) Mieczysław , (12) M
 • (1) Centnerszwer , (2) Centnerszwer , (3) Centnerszwer , (4) Centnerszwer , (5) Centnerszwer , (6) Centnerszwer , (7) Centnerszwer , (8) Centnerszwer , (9) Centnerszwer , (10) Centnerszwer , (11) Centnerszwer , (12) Centnerszwer
 • (6) 1874-10-07
 • (6) 1944-03-27
 • (1) 1874
 • (1) 1944, (8) 1944?
 • (6) Warszawa
 • (6, 8) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) Brak informacji
 • (1)

  Profesor chemi fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego, zamordowany przez gestapo

  (2)

  Profesor, zaangażowany w sprawy komisji do spraw opieki nad przedstawicielami nauki i sztuki.

  (3)

  Profesor chemii, stoi na czele komisji zajmującej się wykrywaniem oszustw w wypiekach- takich jak dodawanie talku do mąki.

  (4)

  profesor Uniwersytetu Warszawskiego do wojny, prowadził w getcie kursy politechniczne

  (5)

  wykłada

  (6)

  Prof. dr, skończył gimnazjum w Warszawie, studiował chemię na Uniw. Lipskim, ożenił się w Berlinie w1900 z Franciszką Anną zd. Beck, profesor w Rydze, Moskwie i Warszawie. W getcie pisał książkę "Chemia nieorganiczna", zorganizował w getcie warszawskim kursy chemiczne; wykładał fizykę i chemię na Kursach Przysposobienia Sanitarnego Zweibauma, krótko przed akcją przeszedł na stronę aryjską, ukrywał się u swojej żony, która była aryjką i z którą był formalnie rozwiedziony od 1940 r., wydany przez syna dozorcy i zastrzelony w mieszkaniu żony przez gestapo, przyjaciele wykupili jego ciało z gestapo i pochowali na cmentarzu katolickim pod numerem 301-6574 - relacja napisana przez córkę profesora Jadwigę Grohman zd. Centnerszwer

  (7)

  Profesor. Na tajnych kursach medycznych w getcie w-skim wykładał chemię

  (8)

  profesor, wykładał chemię na kursach dla lekarzy w getcie. Ukrywał się po aryjskiej stronie u żony aryjki. Żona została wezwana na Gestapo. Profesor zginął.

  (9)

  prof, potrzebujący pomocy; na czele departamentu Pomocy Inteligencji

  (10)

  siwowłosy, na Krochmalnej zaatakowany przez Niemców

  (11)

  prof - pomoc dla inteligencji; prowadzi kursy chemii w getcie

  (12)

  prof dr wykłada fizykę na kursie Gminy
  zagaja na odczycie o chemii na Kursach - 09-41
  kieruje Instytutem Chemiczno-Bakteriologicznym
  będzie wykładał na kursie farmaceutycznym - chemię organiczną

  • (1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12) inteligencja
  • (3) urzędnicy
  • (7) lekarze
  • (9, 11) bogaci
 • (6)

  III1p2, 301-4108

  (11)

  pomyłka w oryginale - Centnerwer; jest o nim mowa w wielu innych źródłach, m.in.: Iop2YV03/2196

 • (1)

  Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  (3)

  Adler, Stanisław, ,

  (5)

  Tyszka, Leon, Sukcesy i klęski jednego życia

  (6)

  Zweibaum, Juliusz; relacja 301-4108

  (10)

  Ringelblum, Emanuel, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

 • (1) 145, (2) , cz2 str.85, (4) 154, (5) ,58, (7) 165, (8) 252,311,342,397, (9) 63, 72, (10) [204], (11) s. 166, (12) 38/3,99/5,110/2, III 40/2, 86/2